Blog

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi nào nhất trong 12 con giáp – XEM TUỔI HỢP

Năm sinh Mệnh Thiên can

Địa chi

Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1961

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Kỷ => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1964

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Kỷ => Tương Hợp Thìn – Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1978

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Kỷ => Bình Hòa Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1979

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1982

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Tuất – Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1987

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Mão – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1990

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Canh – Kỷ => Tương Sinh Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1991

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Kỷ => Tương Sinh Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1996

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Tí – Tỵ => Tứ Tuyệt Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1997

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2000

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Canh – Kỷ => Tương Sinh Thìn – Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2005

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Kỷ => Tương Phá Dậu – Tỵ => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2008

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Kỷ => Bình Hòa Tí – Tỵ => Tứ Tuyệt Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2009

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2017

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh

Dậu – Tỵ => Tam Hợp

Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *