Tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi nào nhất trong 12 con giáp – XEM TUỔI HỢP

Năm sinhMệnhThiên can

Địa chi

Cung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1961

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương KhắcTân – Kỷ => Tương SinhSửu – Tỵ => Tam HợpChấn – Tốn => Diên NiênMộc – Mộc => Bình Hòa7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1964

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhGiáp – Kỷ => Tương HợpThìn – Tỵ => Bình HòaLy – Tốn => Thiên YHỏa – Mộc => Tương Sinh9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình HòaQuý – Kỷ => Bình HòaSửu – Tỵ => Tam HợpLy – Tốn => Thiên YHỏa – Mộc => Tương Sinh8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1978

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhMậu – Kỷ => Bình HòaNgọ – Tỵ => Bình HòaTốn – Tốn => Phục VịMộc – Mộc => Bình Hòa7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1979

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhKỷ – Kỷ => Bình HòaMùi – Tỵ => Tứ Đức HợpChấn – Tốn => Diên NiênMộc – Mộc => Bình Hòa8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình HòaTân – Kỷ => Tương SinhDậu – Tỵ => Tam HợpKhảm – Tốn => Sinh KhíThủy – Mộc => Tương Sinh9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1982

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhNhâm – Kỷ => Bình HòaTuất – Tỵ => Bình HòaLy – Tốn => Thiên YHỏa – Mộc => Tương Sinh8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1987

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhĐinh – Kỷ => Tương SinhMão – Tỵ => Bình HòaTốn – Tốn => Phục VịMộc – Mộc => Bình Hòa8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1990

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương KhắcCanh – Kỷ => Tương SinhNgọ – Tỵ => Bình HòaKhảm – Tốn => Sinh KhíThủy – Mộc => Tương Sinh7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1991

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương KhắcTân – Kỷ => Tương SinhMùi – Tỵ => Tứ Đức HợpLy – Tốn => Thiên YHỏa – Mộc => Tương Sinh8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1996

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhBính – Kỷ => Tương SinhTí – Tỵ => Tứ TuyệtTốn – Tốn => Phục VịMộc – Mộc => Bình Hòa7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1997

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhĐinh – Kỷ => Tương SinhSửu – Tỵ => Tam HợpChấn – Tốn => Diên NiênMộc – Mộc => Bình Hòa9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2000

Dương Kim – Dương Mộc => Tương KhắcCanh – Kỷ => Tương SinhThìn – Tỵ => Bình HòaLy – Tốn => Thiên YHỏa – Mộc => Tương Sinh7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2005

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhẤt – Kỷ => Tương PháDậu – Tỵ => Tam HợpTốn – Tốn => Phục VịMộc – Mộc => Bình Hòa7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2008

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhMậu – Kỷ => Bình HòaTí – Tỵ => Tứ TuyệtKhảm – Tốn => Sinh KhíThủy – Mộc => Tương Sinh7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2009

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhKỷ – Kỷ => Bình HòaSửu – Tỵ => Tam HợpLy – Tốn => Thiên YHỏa – Mộc => Tương Sinh9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2017

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhĐinh – Kỷ => Tương Sinh

Dậu – Tỵ => Tam Hợp

Khảm – Tốn => Sinh KhíThủy – Mộc => Tương Sinh10