Chính sách bảo hành

Để bảo đảm về giá trị kết quả và sự tinh tưởng cho người tiêu dùng lúc dùng, phương án bảo hành được dùng cho :
Những mặt hàng in tại quykiem3d. Cửa hàng sẽ được bảo suôt đời ( nếu keo, hình mờ, hay vương mực do lỗi sinh chính từ lúc đầu )

Mặt hàng in nếu người tiêu dùng nhận được , tuy nhiên bị lỗi rách tấm phôi vải, nhạt màu ( thiếu hẳn sự dính líu vào của chất tẩy ) sẽ được  điều tra và đổi/trả lại cho người tiêu dùng.

Mặt hàng bị lỗi do tiến trình vận tải, sẽ lấy lại và đổi hàng mới cho khách.

Để được thực hành bảo hành , yêu sách đối với sản phầm :

– Sản phẩm còn mới , chưa sử dụng

–Kết quả còn nguyên vẹn tem và hóa đơn

– Kết quả phải hoàn gởi lại cho chúng tôi để nhận bảo hành và đổi trả khoảng 2-3 ngày tính từ ngày nhận feedback.