Chính sách bảo hành

Để bảo đảm về giá trị kết quả và sự tinh tưởng cho người tiêu dùng lúc dùng, phương án bảo hành được dùng cho :
Những mặt hàng in tại quykiem3d thuộc Công ty cổ phần đại Quốc Việt Sài Gòn. Cửa hàng sẽ được bảo suôt đời ( nếu keo, hình mờ, hay vương mực do lỗi sinh chính từ lúc đầu )

Mặt hàng in nếu người tiêu dùng nhận được , tuy nhiên bị lỗi rách tấm phôi vải, nhạt màu ( thiếu hẳn sự dính líu vào của chất tẩy ) sẽ được Công ty cổ phần đại Quốc Việt Sài Gòn điều tra và đổi/trả lại cho người tiêu dùng.

Mặt hàng bị lỗi do tiến trình vận tải, Công ty cổ phần đại Quốc Việt Sài Gòn sẽ lấy lại và đổi hàng mới cho khách.

Để được thực hành bảo hành , yêu sách đối với sản phầm :

– Sản phẩm còn mới , chưa sử dụng

–Kết quả còn nguyên vẹn tem và hóa đơn

– Kết quả phải hoàn gởi lại cho vải Công ty cổ phần đại Quốc Việt Sài Gòn để nhận bảo hành và đổi trả khoảng 2-3 ngày tính từ ngày nhận feedback.