Chính sách bảo mật

Website quykiem3d.com (sau đây gọi tắt là quykiem3d) tôn trọng sự riêng tư của mọi Khách Hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website

1. WEBSITE  quykiem3d.com

quykiem3d.com KHÔNG thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, giới, số tài khoản ngân hàng… của người dùng khi truy cập website này.

quykiem3d có thể lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng để sử dụng cho việc tối ưu nội dung website, chi tiết xem tại mục “Cookies và IP” trong Điều Khoản Sử Dụng.

2. KHÔNG HƯỚNG DẪN BẺ KHÓA, THEO DÕI, GIÁM SÁT THIẾT BỊ NGƯỜI KHÁC

Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc những hướng dẫn về mobile, tuy nhiên chúng tôi không hướng dẫn người dùng các cách thức bẻ khóa, các bài viết hướng dẫn thủ thuật theo dõi, giám sát thiết bị người khác.

3. ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM LIÊN QUAN    

Trong bài viết có thể sẽ có những ứng dụng hay phần mềm liên quan của bên thứ 3, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.  Các ứng dụng có liên quan tới thiết bị di động PHẢI đã và đang hiển thị trên các Kho ứng dụng của hãng sở hữu hệ điều hành tương ứng như Google Play, Apple iTunes, Windows Phone Store, BlackBerry World.

4. LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác.  quykiem3d.com không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. quykiem3d không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

5. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

quykiem3d thuộc công ty cổ phần đại Quốc Việt Sài Gòn có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, bạn hãy liên hệ với chúng tôi