Chính sách vận chuyển

Các yêu cầu mua sẽ được đóng gói và vận tải ở kho hoạt động hồ chí minh

Thời kỳ vận tải trung bình
Đơn nội thành từ hồ chí minh

Mọi người sẽ nhận được chưa quá 48 giờ tiếng ( nhiều khả năng sớm hơn ) , rêu rao kể từ khi được xác thực yêu cầu mua ( trừ tình huống đơn đặt hàng không đủ tồn đọng, chúng tôi sẽ gởi đi từ kho hoạt động khác tỉnh và cskh của chúng tôi sẽ bố cáo cho khách về chuyện này ). Bình thường nhiều khả năng sớm hơn tuỳ thuộc vào thời kỳ khách đặt ( không tính chủ nhật và sự kiện ).

Lưu ý : tình huống khách cần gấp trong ngày , khi vừa nhân sự cskh xác định đơn đặt hàng, khách hãy dữ liệu với nhân sự cskh trong cú điện thoại hoặc chú giải trên đơn đặt hàng.

Đơn đặt hàng ngoại ô
Yêu cầu mua sẽ đi đơn từ 4-5 ngày ( có khả năng 2-3 ngày ) , nếu sau 4 ngày rêu rao kể từ khi đặt mua mà bạn chưa nhận được cú điện thoại giao hàng của bưu tá.