60 tuổi gọi là gì

Nhân sinh thất thập cổ lai hi Tam thập như lập Tứ thập nhi bất hoặc Ngũ thập tri thiên mệnh Lục thập như bất tùng kê Thất thập cổ lai hy Bát thập đắc hi hỉ Cửu thập siêu thọBách thập niên giai lão

Bạn đang đọc: 60 tuổi gọi là gì

Ngày xưa ở Nước Ta, cha mẹ sống đến 50 tuổi được xem là THỌ. Con trai trưởng, nếu không có con trai, thì con gái trưởng, đứng ra tổ chức triển khai Lễ Thọ cho cha mẹ. Ý nghĩa của Lễ Thọ là con cháu tế lễ Trời Đất, tạ ơn Trời Đất đã cho cha mẹ sống thọ, nhờ đó con cháu có được điều kiện kèm theo báo hiếu cha mẹ .
Ngày nay, theo tìm hiểu khoa học, tuổi thọ trung bình là 78 tuổi cho phụ nữ, và 76 tuổi cho phái mạnh. Như vậy, tuổi thọ có nhiều cách qui định, không đồng nhứt, nhiều địa phương khác nhau ?
Để có được vài khái niệm sơ lược về tuổi thọ của người Á đông, chúng tôi tìm đến tìm hiểu thêm quan điểm uyên bác của một Thầy Đồ ở Paris. Theo Cụ Đồ này, ngày này người Nước Ta hay người Á đông, nói chung, vẫn còn giữ lễ Lục Tuần, hay Đáo Tuế, tức quay trở lại chu kỳ luân hồi 60 năm, tức lễ Thọ. Hay còn được gọi đó là Hoa Giáp Chi Niên. Người được 60 tuổi gọi là “ Kỳ lão ” .
Từ đây, chúng tôi xin được gọi quí bạn hữu trong nhóm đã lên Kỳ lão là Cụ. ( Nên nhớ, trước đây, hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm lúc về nước nắm Chánh quyền, chỉ mới hơn 50 tuổi, đều để mọi người gọi mình bằng CỤ. Giờ đây, tại sao chúng tôi không gọi những bạn của chúng tôi đã trên 60 là CỤ ? )
Người được 70 tuổi gọi là “ Cổ Hi Thọ ” bởi rất lâu rồi rất ít người sống đến 70 tuổi. Do đó mới có câu “ thất thập cổ lai hi ” :

“Tiểu trái tầm thường hành sử hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hi”.

Đại ý muốn nói “ Món nợ nhỏ người thường dễ có. Người sống đến 70 tuổi thì hiếm ”. Nhưng thọ 70 hãy còn thuộc hạng thấp, TIỂU THỌ mà thôi. Người sống đến 80 tuổi hay “ bát thập kế chi ”, chỉ được xếp vào hạng TRUNG THỌ .
Ở Nước Ta thời xưa, tuổi 80 gọi là Trượng Triều. Người được 80 tuổi có quyền cầm gậy ( = trượng ) đi vào Triều đình ( = triều ) để dâng đề xuất kiến nghị thẳng lên Vua, hoặc phê phán, đề xuất với Triều đình về việc nước mà không bị ngăn cản. Vì vào tuổi đó mà còn sáng suốt, còn chăm sóc đến việc nước, không vì tư lợi, thì nhà Vua và Triều đình phải lắng nghe. Truyền thống tốt đẹp này được tôn trọng dưới thời quân chủ cực thịnh ở Nước Ta, rất tiếc, thời nay không còn nữa !
Từ 80 tuổi trở lên, gọi là “ Tản Thọ ”. Trên 90 tuổi mới được gọi THƯỢNG THỌ. 100 tuổi, gọi CAO THỌ. 108 tuổi, gọi TRÀ THỌ .
Chúng tôi có hỏi Cụ Đồ ý nghĩa của hai chữ Trà Thọ, Cụ khước từ bảo Cụ cũng không hiểu tại sao lại gọi như vậy .
Theo nấc thang tuổi thọ trên đây, thì bốn Đại Huynh của nhóm bạn hữu chúng tôi chỉ mới bước qua ngạch TRUNG THỌ mà thôi. Các Cụ phải đợi mười năm nữa mới thật sự được chúc mừng là THƯỢNG THỌ. Về tuổi Thọ của những Cụ, theo hiệu quả tìm hiểu chánh thức, chỉ … hơn những bà có 2 tuổi. Thôi thì … những Cụ cố nhẫn nại vậy, chờ đến Thượng Thọ .
Các từ Nhật ngữ tương quan tới tuổi thọ ( Ðặng Lương Mô )
Gần đây, nhân chuyện trò với vài bạn exryu tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng cũng đã vượt qua tuổi 60 mươi, nghĩa là “ sudeni kanreki wo mukaemashita ( すでに還暦を迎えました ), ” tôi có nói rằng tiếng Nhật rất giầu từ vựng về tuổi thọ. Các bạn này đã rất kinh ngạc khi nghe tôi kể ra một dọc những từ vựng như vậy. Xét ra đây cũng là một tri thức thuộc phạm trù zatsugaku雑学, tôi xin ghi lại đây để những bạn khác đọc mua vui trong giây lát. Nên biết rằng ngay người Nhật ở trình độ tốt nghiệp ĐH cũng ít người biết hết những từ vựng này .
1. 60 tuổi : Kanreki 還暦 ( Hoàn Lịch ). Từ này có lẽ rằng phần đông những bạn exryu đều biết cả. Hoàn lịch là “ trở lại vòng lịch. ” Ðây là nói sự trở lại từ đầu của chuỗi 60 tổng hợp giữa Thập Can 十干 ( tức là Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý ) và Thập Nhị Chi 十二支 ( tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi ). Hẳn những bạn còn nhớ cách tính bội số chung tối thiểu ( saishou koubaisuu最小公倍数, Least Common Multiple = LCM ) : LCM { 10 = 2 × 5,12 = 22 × 3 } = 22×3 x5 = 60. Lễ mừng thượng thọ Kanreki ở Nhật Bản làm vào ngày sinh nhật thứ 60, nghĩa là lúc được tròn 60 tuổi. Các bạn exryu sang Nhật những năm đầu của thập niên 1960 thì nay đều đã bước qua ngưỡng cửa Kanreki rồi. Omedetouおめでとう !
2. 70 tuổi : Koki 古稀 ( Cổ Hi ). Từ này cũng khá thông dụng nên nhiều người biết và quen gọi là Cổ Lai Hi ở Nước Ta, do câu thơ Ðỗ Phủ 杜甫 “ Nhân sinh thất thập cổ lai hi, 人生七十古来稀 ” nghĩa là “ đời người được bảy mươi năm xưa nay là hiếm có. ” Lễ mừng thọ Koki thường được tổ chức triển khai vào ngày sinh nhật thứ 69, nghĩa là ở tuổi đếm ( kazoe-doshi数え年 ) 70, chứ không ở tuổi chẵn 70. Tuổi đếm tiếng Việt là “ tuổi ta, tuổi mụ. ” Tuy nhiên, ai đã lỡ quên không ăn mừng thọ Koki ở tuổi đếm 70, thì làm lễ vào tuổi chẵn 70 cũng được. Trong đám exryu có người đã được chẵn 70 tuổi ( đố biết ai ? ), nếu năm ngoái chưa ăn mừng Koki thì năm nay nên làm lễ đi. “ Koki wo o-mukae shite, omedetou gozaimasu 古希をお迎えしておめでとうござい � � す. ”
3. 77 tuổi : Kiju喜壽 ( Hỷ Thọ ). Gọi là Hỷ Thọ, chính bới đây là do chữ Hỷ 喜viết lược thành, và đọc chiết tự thành Thất Thập Thất, 七十七, tức là Bảy Mươi Bảy .
4. 80 tuổi : Sanju傘壽 ( Tản Thọ ). Gọi là Tản Thọ, chính do chữ Tản 傘viết lược thành仐, và đọc chiết tự thành Bát Thập八十, nghĩa là 80 .
5. 88 tuổi : Beiju米壽 ( Mễ Thọ ). Gọi là Mễ Thọ, do tại chữ Mễ 米nếu chiết tự sẽ thành Bát Thập Bát八十八, nghĩa là 88 .
6. 90 tuổi : Sotsuju卒壽 ( Tốt Thọ ). Gọi là Tốt Thọ, do tại chữ Tốt 卒viết lược sẽ thành卆, và triết tự thành Cửu Thập九十, tức là 90 .
7. 99 tuổi, tức tuổi đếm 100 : Hakuju白壽 ( Bạch Thọ ). Sở dĩ gọi là Bạch Thọ, chính do chữ Bạch白là chữ Bách百 ( 100 ) bỏ chữ Nhất 一 ( 1 ) đi, nên chỉ còn 99. Giống như trường hợp Koki, ở Nhật người ta ăn mừng tuổi thọ 100 tuổi theo tuổi đếm .
8. 110 tuổi : Kouju皇壽 ( Hoàng Thọ ). Chữ Hoàng gồm chữ Bạch白 ( 99 tuổi ) cộng với chữ Vương王. Chiết tự chữ Vương王sẽ thành Nhất Thập Nhất 一十一 ( 11 ). Vậy 99 + 11 = 110. Người xưa thường nói “ thất thập cổ lai hy ” ( Thọ đến 70 tuổi lâu nay rất hiếm ). Nhưng thời kì văn minh, nhờ sự văn minh của y học và dinh dưỡng mà điều lâu nay hiếm ấy trở thành “ xưa rồi diễm ”. Nhiều cụ ông, cụ bà thọ đến 100 tuổi. Việc tổ chức triển khai lễ mừng thọ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, dạy bảo của cụ – ông bà – cha mẹ mình. Cũng là dịp để con cháu đoàn viên, trao đổi kinh nghiệm tay nghề trong làm ăn kinh doanh và trong đời sống .

Xem thêm:  99 món quà mừng thọ bạn không thể bỏ qua

Bạn đã dự nhiều lễ khao thọ, có khi nào bạn nghĩ rằng lễ khao thọ có từ khi nào, cần những trình tự nào khi tổ chức triển khai lễ mừng thọ, khi đi dự lễ thì nên khuyến mãi ngay quà gì, …. ? Bài viết này phân phối những hiểu biết về bậc sinh thành giúp bạn biểu lộ lòng biết ơn, thảo hiếu !Lễ mừng thọ – Ảnh minh họaLễ mừng thọ là lễ mừng thượng thọ hay khao thọ cho những cụ, những ông bà cao tuổi được xem là sống lâu. Lễ mừng thọ do con cháu trong nhà hoặc cấp dưới, hội người cao tuổi trong xã tổ chức triển khai. Không những chỉ mừng cho những cụ, ông bà, mà còn mừng cả cho con cháu vì theo dân gian cha mẹ sống lâu con cháu mới được phụng dưỡng .Không chỉ người Việt coi trọng Lễ thượng thọ mà người quốc tế cũng coi trọng không kém. Họ rất nhớ đến ngày sinh nhật của cha mẹ, ông bà. Dù bận đến đâu họ cũng xuất hiện và kèm theo món quà ý nghĩa. ( Tiếng anh lễ mừng thọ là : Longevity Wish Ceremony ) .Nhiều người đi mừng thọ, nhưng cũng ít chú ý đến tên gọi của lễ mừng thọ. Tên gọi được gọi theo tuổi– Thọ 100 tuổi gọi là Lão Thọ hay Lão Thiêm Thọ còn gọi tắt là Thọ Đỏ. Những người sống được 100 tuổi trở lên còn được xưng là “ Kì Di ” ( Đây là thuật ngữ riêng dành cho người thọ trên 100 tuổi ) .– Thọ 90 tuổi gọi là Đại Thọ .– Thọ 80 tuổi gọi là Thượng Thọ .– Thọ 70 tuổi gọi là Trung Thọ .– Thọ 60 tuổi gọi là Hạ Thọ .Từ thê kỷ 19, vua Tự Đức ban một sắc lệnh kêu gọi những trai đinh trong độ tuổi 18 – 55 phải đi lao Những người đi lao dịch ai cũng biết “ đi dễ, khó vể ” nhưng lệnh vua ban khó bê trôn tránh .Vì muốn tri ân những người lớn tuổi trong làng, viên quan Chánh tổng Ngãi Âm, người làng Hàm Dương, tổng Ngãi Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Thành Phố Hải Dương ( nay là làng Hàm Hương, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng Đất Cảng ) đã chống lại lệnh vua ban bằng việc ra một quyết định hành động những người đến tuổi 55 vào dịp Tết Nguyên đán sẽ ra trình lão. Bởi những người đã lên trình lão thì sẽ không còn bị bắt đi lao dịch, không còn phải lúng túng bỏ xác nơi đất khách quê người …Hàng thế kỷ trôi qua, kể cả trong thời kỳ cuộc chiến tranh loạn lạc, nhưng tục lệ tốt đẹp và nhiều ý nghĩa này vẫn được dân làng Hàm Dương duy trì và gìn giữ cho đến ngày ngày hôm nay .– Theo https://www.tuvikhoahoc.com/phong-tuc-nghi-le/lich-su-le-mung-tho/Việc tổ chức triển khai thượng thọ hoàn toàn có thể có nhiều hình thức, quy mô từ lớn đến nhỏ, tùy vào điều kiện kèm theo và lòng thành của con cháu. Việc chủ trì lễ thượng thọ cho những cụ cao tuổi hoàn toàn có thể do con cháu trong nhà tự tổ chức triển khai hoặc làng xóm những cơ quan Nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội, … đứng ra tổ chức triển khai so với những cụ có góp phần, góp sức cho quốc gia hoặc đức cao vọng trọng .Lễ mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa Việt từ truyền kiếp. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, hầu khắp những địa phương trong cả nước đều tổ chức triển khai lễ mừng thọ người cao tuổi với ý nghĩa phát huy truyền thống cuội nguồn “ kính lão, trọng thọ ” trong dòng họ, hội đồng .Ngày nay, lễ chúc thọ vẫn còn được thừa kế khá nhiều, nhưng cũng lược bớt những lễ tục phức tạp của kiểu cũ. Đầu tiên, con gái và con rể mang lễ vật quay trở lại nhà gái, cùng cha mẹ và người nhà dùng tiệc .Thứ hai : trong nhà sắp xếp sẵn thọ đường, sắp xếp bày biện quà mừng thọ của con cháu, họ hàng và bè bạn. Ngày hôm sau, trong nhà thiết tiệc khoản đãi họ hàng bạn hữu, thường thì phải tiến hành lễ khấn bái của thời xưa truyền lại. Ở thành thị, ngày này nhiều mái ấm gia đình tổ chức triển khai tiệc mừng thọ ở nhà hàng quán ăn, quán ăn .Tại nơi sắp xếp thọ đường, nghi thức mừng thọ và rượu mừng cùng đồng thời thực thi. Trình tự nghi thức hoàn toàn có thể nhiều hay ít, thường thì là tích hợp với xưa và nay, phương Đông và phương Tây .Hình thức mừng thọ này hầu hết tổ chức triển khai mừng thọ cho những người già 80 tuổi trở lên, có những góp sức cho xã hội, đức cao vọng trọng, hoặc là những người đã về hưu, thường do xã tổ chức triển khai .Thông thường do cán bộ lão thành đảm nhiệm, lễ chúc thọ được thực thi với hình thức hội nghị, trong phòng hội nghị treo những bức hoành, câu đối chúc thọ, trang trí cầu kỳ thọ đường, treo bình phong .Nghi thức đa phần do đơn vị chức năng chỉ huy đảm nhiệm, ra mắt về cuộc sống, sự nghiệp và những thành tích trong công tác làm việc của người được mừng thọ, sau đó chúc người già được trường thọ và Tặng Ngay quà mừng thọ .Hình thức chúc thọ này được giới văn hóa truyền thống học thuật khởi xướng trong những năm gần đây tích hợp với những việc khác. Kiểu này lại phân làm hai loại, thứ nhất là phối hợp lễ chúc thọ với những kỷ niệm thời trẻ khi thao tác, như “ mừng thọ 90 tuổi và tròn 70 năm công tác làm việc trong ngành giáo dục ” v.v …Hoạt động này vừa chúc thọ, vừa để kỷ niệm sự nghiệp của người đó, nhắc lại những thành tích để khuyến khích, cổ vũ cho những người đi sau .Hoạt động này thường thì là do đơn vị chức năng hoặc đoàn thể có tương quan tổ chức triển khai, lấy phương pháp từ lễ kỷ niệm cho đến luận bàn học thuật, ngoài bè bạn thân hữu ra, còn có đồng nghiệp, số người quá đông .Hội nghị thường thì do chỉ huy đơn vị chức năng hoặc đoàn thể chủ trì, những khách mời được phát biểu cảm tưởng, đại biểu chúc thọ .Trong buổi lễ, người đại diện thay mặt trịnh trọng trình làng tường tận những thành tích sự nghiệp của người được mừng thọ. Trường hợp này, những nhân vật hầu hết và khách mời quan trọng của hội nghị sẽ được ra mắt với mọi người .Có nhiều phương pháp tổ chức triển khai lễ mừng thọDù sẵn sàng chuẩn bị lễ mừng thọ theo cách nào, bạn cũng cần triển khai theo những bước cơ bản sauNgười xưa cho rằng những người sống thọ là có phúc lớn nên mới được “ trời ban ” cho sống lâu, sống khỏe. Bởi vậy, theo tục lệ, vào những năm chẵn tuổi của ông bà, con cháu sẽ tổ chức triển khai lễ mừng thọ cho ông bà. Một tấm thiệp mời mừng thọ đẹp sẽ tăng thêm sự sang chảnh cho buổi lễ. Bạn hoàn toàn có thể in rất nhiều mẫu thiệp mừng, hoặc tự phong cách thiết kế một mẫu theo sở trường thích nghi .

– Phông nền, băng rôn

Để buổi lễ mừng thọ có ý nghĩa hơn và bày tỏ được sự chăm sóc, biết ơn của con cháu, trong mỗi buổi lễ đều có những tấm phông bạt băng rôn để chúc mừng .Phông mừng thọ

– Quần áo mừng thọ

Không phải là mẫu sản phẩm thời trang nên phục trang luôn cố định và thắt chặt một mẫu mã, mẫu mã, chỉ có sắc tố dành cho những độ tuổi là khác nhau. Độ tuổi mừng thọ chia làm 3 bậc, hạ thọ – từ 61 tuổi đến 69 tuổi, mặc bộ màu xanh dương ; Trung thọ – từ 70 tuổi đến 80 tuổi, mặc bộ màu vàng ; Thượng thọ – từ 80 tuổi đến 89 tuổi mặc bộ màu đỏ ; Đại Thọ – từ 90 tuổi trở lên thì cũng mặc màu đỏ .Buổi lễ mừng thọ, người chủ trì cho buổi lễ thường là con trai cả hoặc hoàn toàn có thể mời người dẫn chương trình chuyên nghiệp .Một buổi lễ hoàn hảo thường diễn ra theo trình tự sau :

  • Thứ nhất : văn khấn lễ mừng thọ
  • Thứ hai : công bố khởi đầu nghi thức chúc thọ người nào, bao nhiêu tuổi ;
  • Thứ ba: con hoặc cháu út trong nhà đến đỡ nhân vật chính và mời ngồi vào ghế trước lễ án, chính giữa thọ đường.
  • Thứ tư : những con cháu dâng hoa, hành lễ mừng thọ ;
  • Thứ năm : đọc thư chúc mừng ( nếu có )
  • Thứ sáu : sơ lược những góp sức, góp phần của nhân vật chính .
  • Thứ bảy : lLời chúc của những người đến dự .
  • Thứ tám : đại diện thay mặt mái ấm gia đình cảm tạ lời chúc .
  • Thứ chín : tiệc mừng thọ .

Tùy từng điều kiện kèm theo đơn cử mà ngữ cảnh chương trình hoàn toàn có thể đổi khác sao cho tương thích .Tiệc mừng thọ là yếu tố quan trọng của lễ chúc thọ truyền thống cuội nguồn. Thông thường, sau khi nghi thức chúc thọ kết thúc là mời dùng tiệc mừng thọ .Trong thực đơn nên có món mỳ, vì theo ý niệm truyền thống lịch sử, món mỳ biểu lộ mong ước sống lâu .Đầu bếp phải biết chế biến và trang trí những món ăn có ý niệm cát tường như ý như “ tùng hạc diên niên ” ví dụ điển hình. Cầu kỳ hơn thì có phương diện món ăn, loại món ăn, tên món ăn. Số món ăn nên trùng với “ số 9 ”, tổng số món ăn phải là 9 hoặc bội số của 9. Vì số 9 tượng trưng cho chữ cửu, nghĩa là vĩnh viễn, có ý niệm là “ thiên trường địa cửu ”, mong ước cho người già được sống lâu trăm tuổiKhi đến với lễ mừng thọ, thì con cháu ai cũng muốn mua một món quà gì đó thật ý nghĩa để dành Tặng Kèm ông bà, cha mẹ của mình vào ngày đặc biệt quan trọng này. Tuy nhiên, để chọn được một món quà thật hay và ý nghĩa không phải là điều mà ai cũng biết. Nếu bạn đang muốn mua quà mừng thọ mà chưa biết chọn thế nào thì dưới đây là một số ít gợi ý

– Sách :

Những cuốn sách mà con cháu khuyến mãi ông bà trong lễ mừng thọ mang giá trị niềm tin rất lớn. Bởi sách chính là người bạn thân sát cánh cùng ông bà mỗi lúc rảnh rỗi, an nhàn tuổi già .Hãy chọn những cuốn sách triết lý đời sống, truyện cười hay đơn thuần là truyện, thơ … của những tác giả mà họ yêu dấu .

– Tranh chữ

Tranh chữ không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn giúp con cháu gửi lời chúc trường thọ, sức khỏe thể chất dồi dào sẽ đến với ông bà, cha mẹ

Tranh chữ PHÚC dát vàng– Thuốc :Người cao tuổi thường mắc những bệnh về xương khớp. Bạn hoàn toàn có thể khám phá về những vị thuốc xoa bóp dành cho người già, thuốc ngâm rượu hoặc cao lá. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm những món thuốc bổ như yến xào, nấm linh chi, nhân sâm, cao ngựa, cao hổ … những loại dược liệu quý, thuốc bắc …– Tranh phù điêu dát vàng :Nhiều người cao tuổi có sở trường thích nghi về tranh phù điêu, đó như thể một sự hoài niệm về những thời xưa cũ .Tranh hoa sen dát vàng hạng sang– Thiết bị nghe nhìnNgười cao tuổi thường rất nhạy cảm, rất dễ bị tủi thân. Con cháu chẳng cho những cụ động tay, động chân vào việc gì, khiến những cụ tự cảm thấy mình “ vô dụng ”. Bạn cần làm gì để những cụ vừa vui tươi, vừa bảo đảm an toàn với sức khỏe thể chất ?Bạn hoàn toàn có thể khuyến mãi ngay một chiếc đài radio để những cụ nghe thời sự, ca nhạc. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn đàn, tivi, máy nghe nhạc … Hãy lựa chọn những món quà tương thích với sở trường thích nghi và năng lực của ông bà / cha mẹ mình. Nhận được món quà mừng thọ đầy ý nghĩa như vậy chắc như đinh những cụ rất vui mừng và xúc động .– Một bức tranh tùng hạc diên niên với ý nghĩa bộc lộ cho sự thịnh vượng, trường thọ. Hẳn không phải là gợi ý tồi !Tranh tùng hạc diên niên dát vàng 24 k hạng sang– Vật dụng hoạt động và sinh hoạt :Quà mừng thọ là những đồ vật hàng ngày cũng là cách chọn quà của nhiều người. Có thể là một bộ quần áo mới, đôi dép đi trong nhà, đôi giầy mới, chiếc đèn sưởi, thay chiếc đèn ngủ. Hoặc là một bộ chăn ga mới, chiếc ghế hoàn toàn có thể nằm để ngoài hiên … Tất cả những món đồ hoàn toàn có thể sử dụng hàng đều là những món quà rất tương thích và ý nghĩa, chắc như đinh nó sẽ làm những cụ rất vui và ấm lòng .Quà khuyến mãi ngay người cao tuổi đơn thuần nhưng ý nghĩaSẽ thật tuyệt vời nếu như gửi được những lời chúc thọ, câu chúc mừng thọ hay và ý nghĩa nhất dành cho những bậc lão niên thêm thọ, thêm phúc– Lời chúc 1 :Chúc Ông, Chúc Bà Phúc Như Đông HảiThọ Tỷ Nam Sơn– Lời chúc 2 :Tuổi lâu nay hiếm vẫn lăm lămLãng mạn yêu đời bởi khéo hâmMỗi sáng sát bên sao lạc đượcHàng đêm kề cận có đâu nhầmÔng bà niềm hạnh phúc ban gương rọiCon cháu sum vầy hưởng bóng râmNề nếp gia phong gìn giữ mãiTiếp truyền hậu thế khó sai lầm đáng tiếc .– Lời chúc 3 :Trời thêm tuổi mới, người thêm thọXuân khắp dương gian, phúc khắp nhà

1. Cửu tuần hạc phát đồng kim mẫu (Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu)
Thất trật ban y học lão Lai (Bảy chục áo hồng học lão Lai)

2. Nhân thượng chinh đồ tâm bất lão (Người bước chặng dài lòng tươi trẻ)
Chí triều phong đỉnh cảnh trường xuân (Chí nhìn đỉnh chót cảnh thanh xuân)

3. Tứ đức câu toàn phùng cửu trật (Tứ đức vẹn toàn lên chín chục)
Tam đa hàm bị chúc thiên thu (Tam đa đầy đủ chúc ngàn năm)

4. Kim nhật chính phùng huyên thảo thọ (Hôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ)
Tiền thân hợp thị hạnh hoa tiên (Kiếp trước hẳn là hạnh hoa tiên)

5. Thọ đồng tùng bách thiên niên bích (Thọ như tùng bách ngàn năm biếc)
Phẩm tự chi lan nhất vị thanh (Đức tựa chi lan một đời trong)

Lời chúc ý nghĩa đến ông bà, cha mẹ

Xem thêm: Những Lời chúc mừng tân gia hay và ý nghĩa nhất

Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ. Bạn không cần ra khỏi nhà mà vẫn hoàn toàn có thể shopping được bất kể thứ gì. Bất cứ khi nào và không ngại gì thời tiết. Dưới đây là một số ít gợi ý những website uy tín có bán quà mừng thọ :Bạn cũng hoàn toàn có thể đến trực tiếp những Showroom

Cơ sở 1:  215 Giáp Nhất, Nhân Chính, Q. Thanh Xuân Hà Nội

Cơ sở 2: 499 lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 093 230 8668

Cơ sở 1: 75 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Cơ sở 2: 49 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0982 242 696

Website: https://quavang24k.com

Email: