CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH TUỔI QUÝ DẬU

Tuổi Quý Dậu đại kỵ hiệp hôn
Trai tuổi Quý Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quý Dậu.

  1. Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  2. Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Canh Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 32, 37, 44 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì sanh việc buồn và xung khắc, hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy ra việc buồn phiền bất đồng ý kiến, đến ngày chót khó lên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.
Xin lưu ý:

  • Trai tuổi Quý Dậu sanh tháng 5, 10, 6, 12, 1, 9 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  • Gái tuổi Quý Dậu sanh tháng 10, 2, 11 và tháng 1, như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  • Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 có số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Quý Dậu (Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, chồng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm êm.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước thêm tốt, nhiều người hay thương mến, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ hiền, tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh ý chồng vợ ít đặng hòa hạp ở với nhau có phần nhẫn lại làn ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Bính Tí (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, ăn nói hay lo tính việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân có tiền tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chúng sống đồng lo, làm ăn đặng lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên cần năng và kiên nhẫn.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đặng lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, không có chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ thông minh, và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bổn thân hay có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, khá chung lo và kiên cố ngày hậu cũng đặng ấm lo.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bịnh nhỏ, tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm, tánh tình chồng vợ tương xung, không đặng hạp ý, nên nhẫn lại với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo và kiên nhẫn.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo, thường có người tương trợ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay rầu lo, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở làm ăn lên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung binh.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh gá, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con bình thường, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, chung sống đặng hưởng cảnh ấm êm.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này thường ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh ý chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau lập lên sự nghiệp.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân có tiểu bịnh, chơn hay đi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng lên nhà.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Bính Tuất (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bổn thân hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chúng sống làm ăn sẽ lập lên.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Mậu Tí (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chơn hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau chồng vợ cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm lo.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Kỷ Sửu (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bổn thân hay có tiểu bịnh, ý chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đăng lên.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Canh Dần (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, nên nhẫn lại làm ăn ngày hậu lên nhà.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Tân Mão (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn lại làm ăn trọn tốt.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Nhâm Thân (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo, đến sau dễ làm ăn, làm có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn hay đi, hay giao thiệp tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm lo.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Tân Mùi (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Kỷ Tị (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bổn thân có tiểu tật, ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở đời với nhau chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn cũng đặng cảnh ấm no.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Đinh Mão (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý tình lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá, nhẫn lại làm ăn rất tốt.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng hào con thiểu số.
Tánh người vợ chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng.
Chồng tuổi Quý Dậu vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầy nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, chung sống làm ăn đặng lên nhà.

Trai tuổi Quý Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quý Dậu.Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 32, 37, 44 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì sanh việc buồn và xung khắc, hoặc chịu cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4 tháng 10 trong đời sanh hay xảy ra việc buồn phiền bất đồng ý kiến, đến ngày chót khó lên đôi.Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, chồng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở đặng hưởng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm êm.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền tước thêm tốt, nhiều người hay thương mến, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đều đủ.Tánh người vợ hiền, tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh ý chồng vợ ít đặng hòa hạp ở với nhau có phần nhẫn lại làn ăn tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, ăn nói hay lo tính việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân có tiền tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chúng sống đồng lo, làm ăn đặng lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên cần năng và kiên nhẫn.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đặng lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, không có chi đáng kỵ.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ thông minh, và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bổn thân hay có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, khá chung lo và kiên cố ngày hậu cũng đặng ấm lo.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bịnh nhỏ, tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm, tánh tình chồng vợ tương xung, không đặng hạp ý, nên nhẫn lại với nhau làm ăn tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo và kiên nhẫn.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo, thường có người tương trợ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ hay rầu lo, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở làm ăn lên nhà.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung binh.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh gá, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con bình thường, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, chung sống đặng hưởng cảnh ấm êm.Kết luận: Cảnh vợ chồng này thường ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh ý chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau lập lên sự nghiệp.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn cần năng sẽ đặng ấm no.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân có tiểu bịnh, chơn hay đi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng lên nhà.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bổn thân hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chúng sống làm ăn sẽ lập lên.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu số.Tánh người vợ chơn hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau chồng vợ cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm lo.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bổn thân hay có tiểu bịnh, ý chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đăng lên.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, nên nhẫn lại làm ăn ngày hậu lên nhà.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đa số.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn lại làm ăn trọn tốt.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo, đến sau dễ làm ăn, làm có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn hay đi, hay giao thiệp tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm lo.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, trong ngoài lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống đồng lo với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn lại.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bổn thân có tiểu tật, ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở đời với nhau chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn cũng đặng cảnh ấm no.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp, ý tình lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá, nhẫn lại làm ăn rất tốt.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng hào con thiểu số.Tánh người vợ chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn đặng.Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ hay rầy nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, chung sống làm ăn đặng lên nhà.

Căn duyên tiền định – Dương Công Hầu