Xem tuổi xông nhà năm 2021 – Xem tuổi mở hàng năm Tân Sửu cho người tuổi Giáp Dần

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Giáp Dần 1974

Nhóm chuyên viên EPT

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Giáp Dần 1974

Tuổi của Gia chủ: Giáp Dần

Năm sinh : 1974

Mệnh: Đại Khuê Thủy

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Việc xông đất vào đầu năm không chỉ là một tục lệ truyền kiếp mà đó còn là nét đẹp trong truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống của dân cư Nước Ta. Theo như ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà năm 2021 thì tất cả chúng ta nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ .
Ngoài những yếu tố trên, người được chọn để xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Giáp Dần nên phân phối những tiêu chuẩn : có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui tươi, thoáng đãng, nhiệt tình, mạnh khỏe, niềm hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà tăng trưởng thì càng tốt. Gia chủ tuổi Giáp Dần nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho những mái ấm gia đình khác trước sáng mùng 1 để không mang lại vận xui cho mái ấm gia đình người khác. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu ” sinh dữ, tử lành ” .
Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Giáp Dần 1998

I. Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Giáp Dần năm Tân Sửu 2021.

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như list dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới .
Năm 1993 ( Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim ) – 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thông thường và 0 yếu tố khắc .
Năm 1962 ( Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thông thường và 0 yếu tố khắc .
Năm 2002 ( Tuổi Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc ) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố thông thường và 2 yếu tố khắc .
Năm 1963 ( Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thông thường và 0 yếu tố khắc .
Năm 1954 ( Tuổi Giáp Ngọ – Sa Trung Kim ) – 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thông thường và 2 yếu tố khắc .
Năm 1989 ( Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc ) – 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thông thường và 2 yếu tố khắc .
Năm 1969 ( Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thông thường và 0 yếu tố khắc .
Năm 1970 ( Tuổi Canh Tuất – Thoa Xuyến Kim ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thông thường và 0 yếu tố khắc .

II.Phân tích chi tiết cách chọn tuổi xông nhà năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Giáp Dần 1974

1. Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1993)

Mệnh : Kiếm Phong Kim ( Vàng Chuôi Kiếm )
Tuổi Quý Dậu có ngũ hành là Kiếm Phong Kim tương hợp với Đại Khuê Thủy của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, Chấp nhận được .
Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt .

→Tổng điểm: 11/12 – Rất Tốt

2. Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962)

Mệnh : Kim Bá Kim ( Vàng Pha Bạc )
Tuổi Nhâm Dần có ngũ hành là Kim Bá Kim tương sinh với Đại Khuê Thủy của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kim Bá Kim của tuổi Nhâm Dần, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương sinh với Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, Chấp nhận được .
Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được .

→Tổng điểm: 10/12 – Rất Tốt

3. Tuổi Nhâm Ngọ (Sinh năm 2002)

Mệnh : Dương Liễu Mộc ( Cây Dương Liễu )

Tuổi Nhâm Ngọ có ngũ hành là Dương Liễu Mộc tương hợp với Đại Khuê Thủy của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ khắc chế với Dương Liễu Mộc của tuổi Nhâm Ngọ, Không tốt .
Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Nhâm tương sinh với Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Địa chi của người xông nhà là Ngọ tam hợp với Dần của gia chủ, Rất tốt .
Địa chi của người xông nhà là Ngọ tương hại với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt .

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

3. Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963)

Mệnh : Kim Bá Kim ( Vàng Pha Bạc )
Tuổi Quý Mão có ngũ hành là Kim Bá Kim tương sinh với Đại Khuê Thủy của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, Chấp nhận được .
Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được .

→Tổng điểm: 10/12 – Rất Tốt

4. Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954)

Mệnh : Sa Trung Kim ( Vàng Trong Cát )
Tuổi Giáp Ngọ có ngũ hành là Sa Trung Kim tương hợp với Đại Khuê Thủy của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Giáp khắc chế với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt .
Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần, Chấp nhận được .
Địa chi của người xông nhà là Ngọ tam hợp với Dần của gia chủ, Rất tốt .
Địa chi của người xông nhà là Ngọ tương hại với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt .

→Tổng điểm: 7/12 – Khá Tốt

5. Tuổi Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)

Mệnh : Đại Lâm Mộc ( Gỗ Rừng Già )
Tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành là Đại Lâm Mộc tương hợp với Đại Khuê Thủy của gia chủ tuổi Giáp Dần, Rất tốt .
Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ khắc chế với Đại Lâm Mộc của tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được .
Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt .
Thiên can của người xông nhà là Kỷ khắc chế với Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần, Không tốt .
Địa chi của người xông nhà là Tỵ tương hại với Dần của gia chủ, Không tốt .
Địa chi của người xông nhà là Tỵ tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt .

→Tổng điểm: 7/12 – Khá Tốt

III. Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Giáp Dần 1974

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Giáp Dần khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, gồm có những tuổi sau :
– Canh Thân ( Sinh năm 1980 )
– Canh Tý ( Sinh năm 1960 )
– Tân Sửu ( Sinh năm 1961 )

– Tân Mùi (Sinh năm 1991)

– Giáp Thân ( Sinh năm 2004 )

Xem thêm các bài viết khác