xem tuổi kết hôn nam 1975 – nam sinh năm 1975 lấy vợ tuổi nào hợp – XEM TUỔI HỢP – Nano Machine

Tiêu chí

Phân tích hợp khắc

Tuổi Ất Mão 1975 lấy vợ năm nào hợp?

Nam tuổi Ất Mão 1975 kỵ cưới vợ vào những năm 16, 22, 26, 28, 34, 40 tuổi .

Nữ tuổi Ất Mão 1975 kỵ cưới chồng vào các năm 16, 22, 24, 28, 34, 36, 40 tuổi.

Bạn đang đọc : xem tuổi kết hôn nam 1975 – nam sinh năm 1975 lấy vợ tuổi nào hợp – XEM TUỔI HỢP

Vào những năm tuổi trên đây không nên triển khai những việc làm cưới hỏi, có đôi bạn kết hôn vào những năm trên thì hay phát sinh những việc buồn chán và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh tiếp tục xa vắng .
Trai hay gái tuổi Ất Mão 1975 sinh vào tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay phát sinh những việc buồn chán bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi .
Trai hay gái tuổi Ất Mão 1975 khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm mục đích căn duyên .
Trai tuổi Ất Mão 1975 sinh vào những tháng 1, 2, 4, 8, 9, 10 và tháng 12 âm lịch thì thường – người có số lưu Thê – số nhiều vợ hoặc đa đoan về việc vợ .
Nữ tuổi Ất Mão 1975 sinh vào những tháng 1, 4, 5 và tháng 10 âm lịch thì thường – người có số lưu Phu – số nhiều chồng hoặc trái cảnh về việc chồng .
Còn nếu sinh vào những tháng 3 và tháng 6 âm lịch thì thường có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con .

⇒ Ngoài chuyện xem tuổi kết hôn cho nữ, nếu muốn xem tình duyên, sự nghiệp cũng như biến động trong 12 tháng năm 2018, vui lòng mời bạn chuyển hướng về tử vi tuổi Ất Mão năm 2018 nam mạng

Tuổi Ất Mão 1975 lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Canh Thân 1980 ( Nam hơn nữ 5 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Biệt Ly ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không tương hợp, dễ chia tay, ly tán mỗi người 1 phương ) .

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Giáp Tý 1984 ( Nam hơn nữ 9 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Tuyệt mạng ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không hợp, dễ đổ vỡ, bất hòa, mái ấm mái ấm gia đình không niềm niềm hạnh phúc ) .
Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi bính thân ( Nam hơn nữ 11 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Biệt Ly ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không tương hợp, dễ chia tay, ly tán mỗi người 1 phương ) .
Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Nhâm Thân 1992 ( Nam hơn nữ 17 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Biệt Ly ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không tương hợp, dễ chia tay, ly tán mỗi người 1 phương ) .
Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi giáp dần ( Nữ hơn nam 1 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Biệt Ly ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không tương hợp, dễ chia tay, ly tán mỗi người 1 phương ) .
Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi nhâm tý ( Nữ hơn nam 3 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Tuyệt mạng ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không hợp, dễ đổ vỡ, bất hòa, mái ấm mái ấm gia đình không niềm niềm hạnh phúc ) .
Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi mậu thân ( Nữ hơn nam 7 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Biệt Ly ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không tương hợp, dễ chia tay, ly tán mỗi người 1 phương ) .
Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi kỷ dậu ( Nữ hơn nam 5 tuổi ) : Kết hôn với nhau phạm phải Biệt Ly ( tức nam nữ lấy nhau có số mệnh không tương hợp, dễ chia tay, ly tán mỗi người 1 phương ) .

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Ất Mão 1975 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý ( nam nữ lấy nhau có số tốt, sinh giàu sang, của nải dư giả ). Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiểu phước thì khá giả, tuy nhiên lúc đầu cũng phải trải qua vài lần thành bài rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nại làm ăn mới dễ .

Xem thêm : Tuổi thọ của mèo là bao nhiêu ? Cách tính tuổi mèo dễ nhất

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1975 tại Tổng quan tuổi 1975

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Bính Thìn 1976 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo ( nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tác động tới đường công danh tài vận của chồng / vợ ). Đây là số vợ chồng lo tình nhiều việc được thông suốt, thuận tiện, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có đời sống niềm hạnh phúc, ấm no .

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1976 tại Tổng quan tuổi 1976

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ( nam nữ lấy nhau có số tác động ảnh hưởng tới vị thế, quyền chức của chồng / vợ ). Đây là số vợ chồng có vị thế trong xã hội, làm ăn được thuận tiện, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có đời sống niềm hạnh phúc, ấm no .

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1977 tại Tổng quan tuổi 1977

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Mậu Ngọ 1978 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện ( nam nữ lấy nhau có số bần hàn, nghèo khó ). Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời hạn, qua hạn sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cần năng, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no .

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1978 tại Tổng quan tuổi 1978

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Kỷ Mùi 1979 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý ( nam nữ lấy nhau có số tốt, sinh giàu sang, của nải dư giả ). Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, lo tính nhiều việc làm được thuận tiện, thông suốt, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có đời sống niềm hạnh phúc, ấm no .

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1979 tại Tổng quan tuổi 1979

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Tân Dậu 1981 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo ( nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tác động tới đường công danh tài vận của chồng / vợ ). Đây là số vợ chồng lo tính những việc làm ở mức thông thường, sinh con đầu lòng là gái thì hợp, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cùng chung lo sẽ dễ làm ăn .

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1981 tại Tổng quan tuổi 1981

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau tương đối tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ( nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tác động tới vị thế, quyền chức của chồng / vợ ). Đây là số vợ chồng có có quý nhân phù trợ, lo tính nhiều việc làm được thuận tiện, thông suốt, có thêm chút ít vị thế sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cùng chung lo sẽ có đời sống niềm hạnh phúc, ấm no .

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1982 tại Tổng quan tuổi 1982

Nam tuổi Ất Mão 1975 kết hôn nữ tuổi Quý Hợi 1983 :

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện ( nam nữ lấy nhau có số bần hàn, nghèo khó ). Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt cho lắm, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời hạn, làm gia tiền rồi cũng tiêu tốn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no .
Xem thêm : Tử vi tuổi Tuất 2022 : Công danh tài lộc như mong muốn nhưng đề phòng tai nạn đáng tiếc giật mình

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1983 tại Tổng quan tuổi 1983