Tuổi hợp xông nhà Giáp Dần 1974 năm Tân Sửu 2021?

Danh sách những tuổi ( NỮ MẠNG ) hợp xông nhà, xông đất với Giáp Dần 1974 nữ mạng

Người NỮ xông nhà

Luận giải cụ thể

2022 Nhâm Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Họa Hại

Niên mệnh: Tương Sinh

2019 Kỷ Hợi Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2018 Mậu Tuất Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

năm trước Giáp Ngọ Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2011 Tân Mão Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

2010 Canh Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2005 Ất Dậu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2002 Nhâm Ngọ Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

2001 Tân Tỵ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2000 Canh Thìn Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1996 Bính Tý Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1993 Quý Dậu Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1992 Nhâm Thân Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1984 Giáp Tý Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1982 Nhâm Tuất Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1981 Tân Dậu Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1975 Ất Mão Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1974 Giáp Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1973 Quý Sửu Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1972 Nhâm Tý Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1966 Bính Ngọ Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1963 Quý Mão Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1974 Giáp Dần Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh