Lời khuyên cho nữ Kỷ Tỵ lấy chồng tuổi nào hợp nhất

Danh sách những tuổi hợp nhất với nữ sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ nếu lấy làm chồng thì quý cô tuổi Kỷ Tỵ sẽ có được một đời sống niềm hạnh phúc và bình an

Xem nữ kỷ tỵ hợp với nam tuổi nào để lấy làm chồng

nu ky ty lay chong tuoi nao

Nữ tuổi kỷ tỵ hợp với nam tuổi nào? là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều trong thời gian vừa qua. Theo cách tính tuổi vợ chồng dựa vào quy luật âm dương ngũ hành cùng can chi xung hợp, Đọc Tài Liệu xin gửi đến các quý độc giả danh sách các tuổi hợp với nữ Kỷ Tỵ khi lấy làm chồng.

Có thể bạn sẽ quan tâm Tình duyên 2019 của nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 như thế nào?

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Canh Thân ( 1980 )

 • Ngũ hành: Ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Mộc Bình Hòa Mộc    

 • Thiên can: Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau    

 • Địa chi : Luận theo 12 con giáp thì Thân Lục Phá Tỵ. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Phá    

 • Cung phi: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khôn và Tốn thuộc Lục Sát    

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc   

   

Kết luận: Nữ Ky Tỵ và nam Canh Thân nhiều xung khắc

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Tân Dậu ( 1981 )

 • Ngũ hành: Ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Mộc Bình Hòa Mộc

 • Thiên can: Luận theo Thiên Can Tương Khắc thì Tân Bình Hòa Kỷ. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi : Luận theo 12 con giáp thì Dậu Tam Hợp Tỵ. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Tam Hợp

 • Cung phi: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Tốn thuộc Sinh Khí

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Sinh

Kết luận: Nữ Kỷ Tỵ và nam Tân Dậu rất hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Nhâm Tuất( 1982 )

 • Ngũ hành: Thủy Tương Sinh Mộc

 • Thiên can: Nhâm Bình Hòa Kỷ. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Bình Hòa

 • Cung phi: Ly và Tốn thuộc Thiên Y

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Sinh

Kết luận: Nữ Kỷ Tỵ và nam Nhâm Tuất rất hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Quý Hợi( 1983 )

 • Ngũ hành: Thủy Tương Sinh Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Xung

 • Cung phi: Cấn và Tốn thuộc Tuyệt Mạng

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam Quý Hợi không hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với Giáp Tý( 1984 )

 • Ngũ hành: Kim Tương Khắc Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Sinh với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Tứ Tuyệt

 • Cung phi: Đoài và Tốn thuộc Lục Sát

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam giáp tý không hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Ất Sửu( 1985 )

 • Ngũ hành: Kim Tương Khắc Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Phá với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Tam Hợp

 • Cung phi: Tốn thuộc Họa Hại

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam ất sửu không hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Bính Dần( 1986 )

 • Ngũ hành: Hỏa Tương Sinh Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Hình

 • Cung phi: Khôn và Tốn thuộc Lục Sát

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam bính dần không hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Đinh Mão( 1987 )

 • Ngũ hành: Hỏa Tương Sinh Mộc

 • Thiên can: Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Bình Hòa

 • Cung phi: Tốn và Tốn thuộc Phục Vị

 • Ngũ Hành cung phi: Bình Hòa

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam đinh mão rất hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Mậu Thìn( 1988 )

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam mậu thìn hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Kỷ Tỵ( 1989 )

 • Ngũ hành: Mộc Bình Hòa Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Tam Hợp

 • Cung phi: Tốn thuộc Lục Sát 

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam kỷ tỵ hợp nhau trung bình

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Canh Ngọ( 1990 )

 • Ngũ hành:  Thổ Tương Khắc Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Bình Hòa

 • Cung phi: Tốn thuộc Sinh Khí

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Sinh

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam canh ngọ rất hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Tân Mùi( 1991 )

 • Ngũ hành: Thổ Tương Khắc Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Tứ Đức Hợp

 • Cung phi: Ly và Tốn thuộc Thiên Y

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Sinh

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam tân mùi hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Nhâm Thân( 1992 )

 • Ngũ hành: Kim Tương Khắc Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Phá

 • Cung phi: Tốn thuộc Tuyệt Mạng

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam nhâm thân không hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Quý Dậu( 1993 )

 • Ngũ hành: Kim Tương Khắc Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau

 • Địa chi : Địa Chi của 2 vợ chồng Tam Hợp

 • Cung phi: Đoài và Tốn thuộc Lục Sát

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam Quý Dậu không hợp nhau

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Giáp Tuất( 1994 )

 • Ngũ hành: Hỏa Tương Sinh Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Sinh với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Bình Hòa    

 • Cung phi: Càn và Tốn thuộc Họa Hại

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam Giáp Tuất hợp nhau trung bình

Xem cụ thể : Chồng 1989 vợ 1994 có hợp nhau không

Nữ kỷ tỵ có hợp với nam Ất Hợi ( 1995 )

 • Ngũ hành: Hỏa Tương Sinh Mộc

 • Thiên can: Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Phá với nhau

 • Địa chi: Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Xung

 • Cung phi: Khôn và Tốn thuộc Lục Sát

 • Ngũ Hành cung phi: Tương Khắc

Kết luận: Nữ kỷ tỵ và nam Ất Hợi không hợp nhau

Kết luận chung những tuổi hợp với nữ Kỷ Tỵ1989

Như vậy Nữ Kỷ Tỵ hợp với những tuổi hợp với nữ tuổi Kỷ Tỵ gồm có : Tân Dậu ( 1981 ), Nhâm Tuất ( 1982 ), Đinh Mão ( 1987 ), Mậu Thìn ( 1988 ), Kỷ Tỵ ( 1989 ), Canh Ngọ ( 1990 ), Tân Mùi ( 1991 ). Nếu lấy 1 trong những tuổi này làm chống, chắc như đinh quý chị sẽ có một đời sống mái ấm gia đình thật vui tươi, niềm hạnh phúc .

Tham khảo thêm: tử vi nữ mạng kỷ tỵ năm 2019

Trên đây, bằng cách tính dựa theo Âm Dương Ngũ Hành và Can Chi xung hợp, chúng tôi đã giúp các bạn trả lời câu hỏi Nữ 1989 hợp với nam tuổi nào để lấy làm chồng?. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng về mặt Tâm linh, đạo Phật răn dạy rằng hai người yêu nhau là cái duyên, cái số, dù hợp tuổi hay không hợp tuổi cũng là số trời đã định sẵn, không thể thay đổi. Hơn nữa, cuộc đời một con người còn phù thuộc vào 4 yếu tố “Phúc, Phận, Vận, Mệnh”. Vậy nên, dù là Phận, là Vận hay là Mệnh cũng đều xếp sau chữ Phúc. Đức năng thắng số. Để cải biến nghiệp duyên, bạn hay chăm chỉ làm những việc thiện, sống sao cho tâm luôn trong sạch nhân đức sẽ chiến thắng số mệnh. 

( Xem bói tính duyên nữ Kỷ Tỵ hợp tuổi nào / Đọc Tài Liệu )