Tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào?

I. Nữ tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào?


Nữ sinh năm
Kỷ Tỵ 1989: Ta xét hai yếu tố chính sau:
– Bản mệnh: hợp với các tuổi Bính Thìn 1976 (nam),
Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Nhâm Tuất 1982, Quý
Hợi 1983, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Giáp Tuất
1994 (nam), Ất Hợi 1995 (nam).
– Cung số: hợp với các tuổi Bính Thìn 1976 (nữ),
Đinh Tỵ 1977, Kỷ Mùi 1979, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Nhâm Tuất 1982, Quý
Hợi 1983, Ất Sửu 1985, Bính Dần 1986, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Canh Ngọ 1990,
Tân Mùi 1991, Quý Dậu 1993 (nữ), Giáp Tuất 1994.
Do vậy nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp với các tuổi Kỷ Mùi
1979, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983, Bính Dần
1986, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Giáp Tuất 1994 (nam) về cả hai yếu tố chính.
Nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp nhất với tuổi Kỷ Tỵ 1989.
Riêng tuổi Quý Hợi 1983 thì lại xung với nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 cả về hai hàng can,
chi; các tuổi Canh Thân 1980, Bính Dần 1986 chỉ xung khắc với nữ tuổi Kỷ Tỵ
1989 về hàng chi tuổi.

Bạn nên nhớ:
– Trên đây tôi chỉ xét các năm tuổi từ Ất Mão 1975
đến Ất Hợi 1995 và các năm trên tính theo Âm lịch.
– Nếu nữ sinh năm 1989 mà sinh vào một trong các
ngày từ 1-1 đến 5-2 Dương lịch thì bạn ấy tuổi Mậu Thìn chứ không phải tuổi Kỷ
Tỵ.

II. Nam tuổi Kỷ Tỵ
hợp với tuổi nào?


Theo thuyết
ngũ hành thì Kỷ tỵ thuộc mạng Mộc ( Đại lâm môc – Gỗ trong rùng ). 
Ngũ hành tuong sinnh là : Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ
sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. 
Nhu vậy tuổi của bạn họp vói tuổi mạng Thủy & mạng Hỏa.
Tốt nhất là mạng Thủy vì Thủy sinh Mộc là sinh nhập, còn Mộc sinh hỏa là sinh
xuất. 
– Tuổi mạng thủy là nhũng ngùoi sinh năm : Bính tý ( 1996),
Đinh sủu ( 1997 ), Giáp thân ( 2004 ),Ất dậu ( 2005 ), Nhâm thìn ( 1952 ), Quý
tỵ (1953 ), Bính ngọ ( 1966 ), Đinh mùi ( 1967 ),Giáp dần ( 1974 ), Ất mão
(1975 ), Nhâm tuất ( 1982 ), Quý họi ( 1983 ). 
– Tuổi mạng Hỏa là nhũng nguòi sinh năm : Bính Dần ( 1986),
Đinh mão ( 1987 ), Giáp tuất ( 1994 ), Ất họi ( 1995 ),Mậu tý ( 1948 ) Ky sủu (
1949 )Bính thân ( 1956 0, Đinh dậu ( 1957 ), Giáp thìn ( 1964 ), Ất tỵ ( 1965
)Mậu ngọ ( 1978 ), Kỷ mùi ( 1979 ) 
Ngoài ra còn xem thêm ngũ hành tuong khắc nhu : Tỵ xung vói
Họi & tú hành xung : Dần – thân – tỵ – họi. 

Theo Hậu thiên bát quái thì bạn nếu là nam thuộc cung : Khôn
thuộc Tây tú trạch ( càn, khôn, cấn, đoài ). Nếu là nũ thuộc cung : Tốn thuộc
Đông tú trạch( Khảm, ly, chấn, tốn ). Cung khôn họp vói cung càn, đoài, cấn,
khôn. Còn cung tốn họp vói cung khảm, ly, chấn, tốn .

III. Tình duyên Kỷ Tỵ – nữ mạng

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn đổi khác hai lần về yếu tố tình và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng : 2, 4, 7 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy bạn sẽ được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, không có đổi khác về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 Âm lịch .

Lựa chọn chồng,vợ

Trong việc hôn nhân gia đình và niềm hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi có số hạp với số tuổi mình, mới tăng cường đời sống lên cao và cuộc sống không khi nào có những thất bại cho đời mình, chẳng những đời sống được trọn vẹn rất đầy đủ, sung túc mà mái ấm gia đình lại có niềm hạnh phúc, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý .
Kết hôn với tuổi Nhâm Thân, đời sống dễ tạo ra tài lộc, đời sống không thiếu, cuộc sống lên cao và êm đẹp. Với tuổi Ất Hợi, số giàu sang dễ tạo lấy nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống. Với tuổi Bính Tý, càng lên cao hơn nữa về yếu tố tiền tài cũng như trong sự thất bại hay đau buồn. Đó là những tuổi hạp về yếu tố tình duyên lẫn cả tài lộc .
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi. Vì những tuổi nầy chỉ hợp về yếu tố tình duyên mà không hạp về vấn đề tài lộc, đó là những tuổi : Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn .
Những tuổi trên đây nếu bạn kết hôn, cuộc sống bạn chỉ tạo được một đời sống ở mức độ đủ ăn, đủ mặc trung bình mà thôi .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, đời sống của bạn sẽ hoàn toàn có thể, không tạo được một sự nghiệp hay tiền tài khả dĩ bảo vệ được cuộc sống như ý muốn, vì những tuổi nầy chẳng những không hạp với tuổi bạn về yếu tố tình duyên cũng như về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với những tuổi sau đây : Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi .

Những tuổi nầy là
những tuổi không hạp về tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc nữa.

Những năm nầy số xung kỵ tuổi, nếu kết hôn, bạn hoàn toàn có thể sẽ phải làm vào cảnh xa vắng triền miên hay có nhiều lo buồn về việc lập mái ấm gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi .
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, có bạn sẽ có nhiều chồng hay ít ra cũng phải gặp sự đau khổ về việc lấy chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 4, 5, 7 và 8 Âm lịch .