Tử Vi Tuổi

Chồng Đinh Mão 1987 vợ Tân Mùi 1991 sinh con năm Kỷ Hợi 2019 có hợp không? – Nano Machine

Tổng cộng: 8/10 điểm Bình giải: Cha mẹ và con đạt được 8/10 phần hợp nhau. Chồng Đinh Mão 1987 vợ Tân Mùi 1991 có ý định sinh con năm Kỷ Hợi 2019 là năm rất tốt.Cha(1987) mẹ(1991) không nên bỏ lỡ sinh con vào năm(2019) này vì nếu bõ lỡ cha mẹ phải đợi […]