Blog

Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Thân tình tiền như ý cả năm

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Quan hệ Thể – Dụng

Vận hạn

1936 Bính Tý Thủy Dụng khắc Thể Tử biệt bại ngưu dương 1937 Đinh Sửu Thủy Dụng khắc Thể Kim ngân thiên lộc 1938 Mậu Dần Thổ Hòa Bệnh phù tuyệt mệnh 1939 Kỷ Mão Thổ Hòa Kim ngân thiên lộc 1940 Canh Thìn Kim Dụng sinh Thể Nhân công chiết tuyết 1941 Tân Tị Kim Dụng sinh Thể Đại bại thoái điền 1942 Nhâm Ngọ Mộc Thể khắc Dụng Huyết quang lao bệnh 1943 Quý Mùi Mộc Thể khắc Dụng Tử biệt bại ngưu dương 1944 Giáp Thân Thủy Dụng khắc Thể Quý nhân 1945 Ất Dậu Thủy Dụng khắc Thể Đại bại thoái điền 1946 Bính Tuất Thổ Hòa Kim ngân thiên lộc 1947 Đinh Hợi Thổ Hòa Đại bại thoái điền 1948 Mậu Tý Hỏa Thể sinh Dụng Kim ngân thiên lộc 1949 Kỷ Sửu Hỏa Thể sinh Dụng Huyết quang lao bệnh 1950 Canh Dần Mộc Thể khắc Dụng Sinh ly tử biệt 1951 Tân Mão Mộc Thể khắc Dụng Nhân công chiết tuyết 1952 Nhâm Thìn Thủy Dụng khắc Thể Sinh sản miếu vụ 1953 Quý Tị Thủy Dụng khắc Thể Đồ hình hỏa quang 1954 Giáp Ngọ Kim Dụng sinh Thể Nhân công tiến điền 1955 Ất Mùi Kim Dụng sinh Thể Ra quan tiến lộc 1956 Bính Thân Hỏa Thể sinh Dụng Sinh sản miếu vụ 1957 Đinh Dậu Hỏa Thể sinh Dụng Nhân công tiến điền 1958 Mậu Tuất Mộc Thể khắc Dụng Kim ngân thiên lộc 1959 Kỷ Hợi Mộc Thể khắc Dụng Cát khánh vượng nhân 1960 Canh Tý Thổ Hòa Đồ hình hỏa quang 1961 Tân Sửu Thổ Hòa Nhân công tiến điền 1962 Nhâm Dần Kim Dụng sinh Thể Thiên ôn thiên hỏa 1963 Quý Mão Kim Dụng sinh Thể Sinh sản miếu vụ 1964 Giáp Thìn Hỏa Thể sinh Dụng Huyết quang lao bệnh 1965 Ất Tỵ Hỏa Thể sinh Dụng Sinh sản miếu vụ 1966 Bính Ngọ Thủy Dụng khắc Thể Thiên ôn thiên hỏa 1967 Đinh Mùi Thủy Dụng khắc Thể Huyết quang lao bệnh  1968 Mậu Thân Thổ Hòa Nhân công chiết tuyết 1969 Kỷ Dậu Thổ Hòa Thiên ôn thiên hỏa 1970 Canh Tuất Kim Dụng sinh Thể Sinh ly tử biệt 1971 Tân Hợi Kim Dụng sinh Thể Tử biệt bại ngưu dương 1972 Nhâm Tý Mộc Thể khắc Dụng Cát khánh vượng nhân 1973 Quý Sửu Mộc Thể khắc Dụng Quý nhân 1974 Giáp Dần Thủy Dụng khắc Thể Kim ngân thiên lộc 1975 Ất Mão Thủy Dụng khắc Thể Phu ( thê ), tử thoái lạc 1976 Bính Thìn Thổ Hòa Phu ( thê ), tử thoái lạc 1977 Đinh Tỵ Thổ

Hòa

Kim ngân thiên lộc 1978 Mậu Ngọ Hỏa Thể sinh Dụng Đại bại thoái điền 1979 Kỷ Mùi Hỏa Thể sinh Dụng Sinh ly tử biệt 1980 Canh Thân Mộc Thể khắc Dụng Phu ( thê ), tử thoái lạc 1981 Tân Dậu Mộc Thể khắc Dụng Kim ngân thiên lộc 1982 Nhâm Tuất Thủy Dụng khắc Thể Lục súc lợi, tiến điền tài 1983 Quý Hợi Thủy Dụng khắc Thể Sinh ly tử biệt  1984 Giáp Tý Kim Dụng sinh Thể Tử biệt bại ngưu dương 1985 Ất Sửu Kim Dụng sinh Thể Kim ngân thiên lộc 1986 Bính Dần Hỏa Thể sinh Dụng Bệnh phù tuyệt mệnh 1987 Đinh Mão Hỏa Thể sinh Dụng Tử biệt bại ngưu dương 1988 Mậu Thìn Mộc Thể khắc Dụng Ra quan tiến lộc 1989 Kỷ Tỵ Mộc Thể khắc Dụng Kim ngân thiên lộc 1990 Canh Ngọ Thổ Hòa Đồ hình hỏa quang 1991 Tân Mùi Thổ Hòa Thiên ôn thiên hỏa 1992 Nhâm Thân Kim Dụng sinh Thể Nhân công chiết tuyết 1993 Quý Dậu Kim Dụng sinh Thể Đồ hình hỏa quang 1994 Giáp Tuất Hỏa Thể sinh Dụng Bệnh phù tuyệt mệnh 1995 Ất Hợi Hỏa Thể sinh Dụng Đại bại thoái điền 1996 Bính Tý Thủy Dụng khắc Thể Kim ngân thiên lộc 1997 Đinh Sửu Thủy Dụng khắc Thể Bệnh phù tuyệt mệnh 1998 Mậu Dần Thổ Hòa Tử biệt bại ngưu dương 1999 Kỷ Mão Thổ Hòa Bệnh phù tuyệt mệnh 2000 Canh Thìn Kim Dụng sinh Thể Đại bại thoái điền 2001 Tân Tỵ Kim Dụng sinh Thể Nhân công tiến điền 2002 Nhâm Ngọ Mộc Thể khắc Dụng Phu ( thê ), tử thoái lạc 2003 Quý Mùi Mộc Thể khắc Dụng Kim ngân thiên lộc 2004 Giáp Thân Thủy Dụng khắc Thể Sinh sản miếu vụ 2005 Ất Dậu Thủy Dụng khắc Thể Nhân công tiến điền 2006 Bính Tuất Thổ Hòa Bệnh phù tuyệt mệnh 2007 Đinh Hợi Thổ Hòa Nhân công tiến điền 2008 Mậu Tý Hỏa Thể sinh Dụng Bệnh phù tuyệt mệnh 2009 Kỷ Sửu Hỏa Thể sinh Dụng Phu ( thê ), tử thoái lạc 2010 Canh Dần Mộc Thể khắc Dụng Sinh ly tử biệt 2011 Tân Mão Mộc Thể khắc Dụng Đại bại thoái điền 2012 Nhâm Thìn Thủy Dụng khắc Thể Đồ hình hỏa quang 2013 Quý Tỵ Thủy Dụng khắc Thể Quý nhân năm trước Giáp Ngọ Kim Dụng sinh Thể Nhân công chiết tuyết năm ngoái Ất Mùi Kim Dụng sinh Thể Huyết quang lao bệnh năm nay Bính Thân Hỏa Thể sinh Dụng Đồ hình hỏa quang 2017 Đinh Dậu Hỏa Thể sinh Dụng Nhân công chiết tuyết 2018 Mậu Tuất Mộc Thể khắc Dụng Bệnh phù tuyệt mệnh 2019 Kỷ Hợi

Mộc

Thể khắc Dụng Thiên ôn thiên hỏa 2020 Canh Tý Thổ Hòa Sinh ly tử biệt 2021 Tân Sửu Thổ Hòa Nhân công chiết tuyết  2022 Nhâm Dần Kim Dụng sinh Thể Lục súc lợi, tiến điền tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *